Version:  2.0.40 2.2.26 2.4.37 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

Linux/kernel/

Back Parent directory
Folder bpf/
Folder configs/
Folder debug/
Folder events/
Folder gcov/
Folder irq/
Folder livepatch/
Folder locking/
Folder power/
Folder printk/
Folder rcu/
Folder sched/
Folder time/
Folder trace/
File Kconfig.freezer 52 bytes
File Kconfig.hz 1669 bytes
File Kconfig.locks 4891 bytes
File Kconfig.preempt 2150 bytes
File Makefile 4197 bytes
C file acct.c 15772 bytes
C file async.c 10177 bytes
C file audit.c 55001 bytes
C file audit.h 11380 bytes
C file audit_fsnotify.c 6201 bytes
C file audit_tree.c 23128 bytes
C file audit_watch.c 14712 bytes
C file auditfilter.c 34807 bytes
C file auditsc.c 65966 bytes
C file backtracetest.c 2144 bytes
C file bounds.c 703 bytes
C file capability.c 13170 bytes
C file cgroup.c 179322 bytes
C file cgroup_freezer.c 12677 bytes
C file cgroup_pids.c 9103 bytes
C file compat.c 30177 bytes
C file configs.c 2853 bytes
C file context_tracking.c 6429 bytes
C file cpu.c 43995 bytes
C file cpu_pm.c 6629 bytes
C file cpuset.c 78313 bytes
C file crash_dump.c 1301 bytes
C file cred.c 21988 bytes
C file delayacct.c 4582 bytes
C file dma.c 3667 bytes
C file elfcore.c 396 bytes
C file exec_domain.c 1385 bytes
C file exit.c 44973 bytes
C file extable.c 4071 bytes
C file fork.c 53341 bytes
C file freezer.c 4551 bytes
C file futex.c 91237 bytes
C file futex_compat.c 4571 bytes
C file groups.c 6002 bytes
C file hung_task.c 5995 bytes
C file irq_work.c 4543 bytes
C file jump_label.c 15601 bytes
C file kallsyms.c 16070 bytes
C file kcmp.c 4470 bytes
C file kcov.c 6799 bytes
C file kexec.c 6963 bytes
C file kexec_core.c 40592 bytes
C file kexec_file.c 25119 bytes
C file kexec_internal.h 1227 bytes
C file kmod.c 19606 bytes
C file kprobes.c 62168 bytes
C file ksysfs.c 6347 bytes
C file kthread.c 19633 bytes
C file latencytop.c 8003 bytes
C file membarrier.c 2459 bytes
C file memremap.c 12186 bytes
C file module-internal.h 458 bytes
C file module.c 111957 bytes
C file module_signing.c 2263 bytes
C file notifier.c 16704 bytes
C file nsproxy.c 6581 bytes
C file padata.c 25825 bytes
C file panic.c 14906 bytes
C file params.c 24640 bytes
C file pid.c 15400 bytes
C file pid_namespace.c 10252 bytes
C file profile.c 15074 bytes
C file ptrace.c 32317 bytes
C file range.c 3048 bytes
C file reboot.c 13595 bytes
C file relay.c 34190 bytes
C file resource.c 40252 bytes
C file seccomp.c 24212 bytes
C file signal.c 96361 bytes
C file smp.c 19984 bytes
C file smpboot.c 13473 bytes
C file smpboot.h 601 bytes
C file softirq.c 19353 bytes
C file stacktrace.c 1704 bytes
C file stop_machine.c 17093 bytes
C file sys.c 58996 bytes
C file sys_ni.c 7172 bytes
C file sysctl.c 69151 bytes
C file sysctl_binary.c 52058 bytes
C file task_work.c 3331 bytes
C file taskstats.c 15154 bytes
C file test_kprobes.c 7547 bytes
C file torture.c 21553 bytes
C file tracepoint.c 14886 bytes
C file tsacct.c 5239 bytes
C file uid16.c 5082 bytes
C file up.c 1770 bytes
C file user-return-notifier.c 1338 bytes
C file user.c 5507 bytes
C file user_namespace.c 26335 bytes
C file utsname.c 3029 bytes
C file utsname_sysctl.c 3084 bytes
C file watchdog.c 30321 bytes
C file workqueue.c 155884 bytes
C file workqueue_internal.h 2255 bytes

This page was automatically generated by LXR 0.3.1 (source).  •  Linux is a registered trademark of Linus Torvalds  •  Contact us