Version:  2.0.40 2.2.26 2.4.37 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

Linux/kernel/

Back Parent directory
Folder bpf/
Folder configs/
Folder debug/
Folder events/
Folder gcov/
Folder irq/
Folder livepatch/
Folder locking/
Folder power/
Folder printk/
Folder rcu/
Folder sched/
Folder time/
Folder trace/
File Kconfig.freezer 52 bytes
File Kconfig.hz 1669 bytes
File Kconfig.locks 4763 bytes
File Kconfig.preempt 2150 bytes
File Makefile 7480 bytes
C file acct.c 15757 bytes
C file async.c 10140 bytes
C file audit.c 53799 bytes
C file audit.h 10187 bytes
C file audit_tree.c 22524 bytes
C file audit_watch.c 13910 bytes
C file auditfilter.c 34557 bytes
C file auditsc.c 65696 bytes
C file backtracetest.c 2144 bytes
C file bounds.c 703 bytes
C file capability.c 12302 bytes
C file cgroup.c 153596 bytes
C file cgroup_freezer.c 12772 bytes
C file compat.c 30143 bytes
C file configs.c 2853 bytes
C file context_tracking.c 5849 bytes
C file cpu.c 19674 bytes
C file cpu_pm.c 6631 bytes
C file cpuset.c 77126 bytes
C file crash_dump.c 1301 bytes
C file cred.c 21688 bytes
C file delayacct.c 4569 bytes
C file dma.c 3667 bytes
C file elfcore.c 396 bytes
C file exec_domain.c 4386 bytes
C file exit.c 42528 bytes
C file extable.c 4097 bytes
C file fork.c 49022 bytes
C file freezer.c 4544 bytes
C file futex.c 83598 bytes
C file futex_compat.c 4561 bytes
C file groups.c 6133 bytes
C file hung_task.c 5869 bytes
C file irq_work.c 4565 bytes
C file jump_label.c 11251 bytes
C file kallsyms.c 15244 bytes
C file kcmp.c 4450 bytes
C file kexec.c 69310 bytes
C file kmod.c 18893 bytes
C file kprobes.c 62175 bytes
C file ksysfs.c 5755 bytes
C file kthread.c 19043 bytes
C file latencytop.c 7753 bytes
C file module-internal.h 458 bytes
C file module.c 100643 bytes
C file module_signing.c 6043 bytes
C file notifier.c 16607 bytes
C file nsproxy.c 6187 bytes
C file padata.c 27442 bytes
C file panic.c 12824 bytes
C file params.c 23104 bytes
C file pid.c 15294 bytes
C file pid_namespace.c 10252 bytes
C file profile.c 16531 bytes
C file ptrace.c 30055 bytes
C file range.c 3048 bytes
C file reboot.c 12818 bytes
C file relay.c 33364 bytes
C file resource.c 38101 bytes
C file seccomp.c 24550 bytes
C file signal.c 97647 bytes
C file smp.c 19824 bytes
C file smpboot.c 7147 bytes
C file smpboot.h 564 bytes
C file softirq.c 19351 bytes
C file stacktrace.c 1704 bytes
C file stop_machine.c 17595 bytes
C file sys.c 57911 bytes
C file sys_ni.c 6612 bytes
C file sysctl.c 64287 bytes
C file sysctl_binary.c 52255 bytes
File system_certificates.S 470 bytes
C file system_keyring.c 2864 bytes
C file task_work.c 3443 bytes
C file taskstats.c 16506 bytes
C file test_kprobes.c 7547 bytes
C file torture.c 20332 bytes
C file tracepoint.c 13576 bytes
C file tsacct.c 5011 bytes
C file uid16.c 5082 bytes
C file up.c 1770 bytes
C file user-return-notifier.c 1338 bytes
C file user.c 5507 bytes
C file user_namespace.c 26150 bytes
C file utsname.c 3029 bytes
C file utsname_sysctl.c 3084 bytes
C file watchdog.c 19391 bytes
C file workqueue.c 140586 bytes
C file workqueue_internal.h 2264 bytes

This page was automatically generated by LXR 0.3.1 (source).  •  Linux is a registered trademark of Linus Torvalds  •  Contact us