Version:  2.0.40 2.2.26 2.4.37 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

Linux/kernel/

Back Parent directory
Folder bpf/
Folder configs/
Folder debug/
Folder events/
Folder gcov/
Folder irq/
Folder livepatch/
Folder locking/
Folder power/
Folder printk/
Folder rcu/
Folder sched/
Folder time/
Folder trace/
File Kconfig.freezer 52 bytes
File Kconfig.hz 1669 bytes
File Kconfig.locks 4873 bytes
File Kconfig.preempt 2150 bytes
File Makefile 4125 bytes
C file acct.c 15772 bytes
C file async.c 10177 bytes
C file audit.c 59010 bytes
C file audit.h 11386 bytes
C file audit_fsnotify.c 6210 bytes
C file audit_tree.c 23475 bytes
C file audit_watch.c 14720 bytes
C file auditfilter.c 34833 bytes
C file auditsc.c 66249 bytes
C file backtracetest.c 2144 bytes
C file bounds.c 703 bytes
C file capability.c 14223 bytes
C file cgroup.c 180902 bytes
C file cgroup_freezer.c 12677 bytes
C file cgroup_pids.c 9103 bytes
C file compat.c 30367 bytes
C file configs.c 2855 bytes
C file context_tracking.c 6429 bytes
C file cpu.c 45162 bytes
C file cpu_pm.c 6629 bytes
C file cpuset.c 78350 bytes
C file crash_dump.c 1301 bytes
C file cred.c 21988 bytes
C file delayacct.c 4582 bytes
C file dma.c 3667 bytes
C file elfcore.c 396 bytes
C file exec_domain.c 1385 bytes
C file exit.c 44445 bytes
C file extable.c 4073 bytes
C file fork.c 57253 bytes
C file freezer.c 4551 bytes
C file futex.c 91563 bytes
C file futex_compat.c 4573 bytes
C file groups.c 5306 bytes
C file hung_task.c 6068 bytes
C file irq_work.c 4543 bytes
C file jump_label.c 15774 bytes
C file kallsyms.c 16070 bytes
C file kcmp.c 4470 bytes
C file kcov.c 7493 bytes
C file kexec.c 6963 bytes
C file kexec_core.c 40547 bytes
C file kexec_file.c 25998 bytes
C file kexec_internal.h 861 bytes
C file kmod.c 19608 bytes
C file kprobes.c 62162 bytes
C file ksysfs.c 6347 bytes
C file kthread.c 32758 bytes
C file latencytop.c 8003 bytes
C file membarrier.c 2459 bytes
C file memremap.c 12272 bytes
C file module-internal.h 458 bytes
C file module.c 112068 bytes
C file module_signing.c 2263 bytes
C file notifier.c 16704 bytes
C file nsproxy.c 6581 bytes
C file padata.c 25936 bytes
C file panic.c 16063 bytes
C file params.c 24640 bytes
C file pid.c 15400 bytes
C file pid_namespace.c 11260 bytes
C file profile.c 15076 bytes
C file ptrace.c 33040 bytes
C file range.c 3048 bytes
C file reboot.c 13595 bytes
C file relay.c 32911 bytes
C file resource.c 40252 bytes
C file seccomp.c 24140 bytes
C file signal.c 96799 bytes
C file smp.c 21468 bytes
C file smpboot.c 13588 bytes
C file smpboot.h 601 bytes
C file softirq.c 19488 bytes
C file stacktrace.c 1650 bytes
C file stop_machine.c 17503 bytes
C file sys.c 58682 bytes
C file sys_ni.c 7404 bytes
C file sysctl.c 68948 bytes
C file sysctl_binary.c 52078 bytes
C file task_work.c 3331 bytes
C file taskstats.c 15365 bytes
C file test_kprobes.c 7547 bytes
C file torture.c 21520 bytes
C file tracepoint.c 14948 bytes
C file tsacct.c 5239 bytes
C file ucount.c 5682 bytes
C file uid16.c 5074 bytes
C file up.c 2073 bytes
C file user-return-notifier.c 1338 bytes
C file user.c 5507 bytes
C file user_namespace.c 27976 bytes
C file utsname.c 3641 bytes
C file utsname_sysctl.c 3084 bytes
C file watchdog.c 23260 bytes
C file watchdog_hld.c 6500 bytes
C file workqueue.c 158189 bytes
C file workqueue_internal.h 2255 bytes

This page was automatically generated by LXR 0.3.1 (source).  •  Linux is a registered trademark of Linus Torvalds  •  Contact us